Viser: Almen, uorganisk og organisk kemi

Almen, uorganisk og organisk kemi, 9. udgave

Almen, uorganisk og organisk kemi Vital Source e-bog

Preben Hartmann-Petersen
(2021)
Polyteknisk Forlag
280,00 kr. 252,00 kr.
Leveres umiddelbart efter køb
Almen, uorganisk og organisk kemi, 9. udgave

Almen, uorganisk og organisk kemi

Preben Hartmann-Petersen
(2021)
Sprog: Dansk
Polyteknisk Forlag
519,00 kr. 467,10 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

  • 9. Udgave
  • Vital Source 365 day rentals (fixed pages)
  • Udgiver: Polyteknisk Forlag (Juni 2021)
  • ISBN: 9788750207191R365

Almen, uorganisk og organisk kemi henvender sig først og fremmest til laborantuddannelsen,men har med tiden også vist sig at være yderst velegnet tilandre kemistuderende.

Bogen er nu flere steder blevet udvidet med ny tekst, f.eks.er IUPAC-navnene og grundstofsymbolerne (atomtegnene) for de sidst fremstillede grundstoffer nr. 113-118 anført, ligesom der er tilføjet et kapitel om kvantefysik og kvantekemi. I indholdsfortegnelsen findes nu også en sidehenvisning til navngivningsregler for organiske stoffer, og bogen afsluttes med et kapitel om det nye system til ’Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier’ med samtlige tilhørende H- og P-sætninger.

De ca. 2200 stikord med henvisning til den koncentrerede fremstilling af såvel almen som uorganisk og organisk kemigør det muligt for den studerende hurtigt at orientere sig om et udvalgt emne. Den tilhørende opgavebog indeholder 355 opgaver med 1150 delspørgsmål – alle med facit. Et komplet sæt til kemistudiet.

Licens varighed:
Bookshelf online: 5 år fra købsdato.
Bookshelf appen: 5 år fra købsdato.

Udgiveren oplyser at følgende begrænsninger er gældende for dette produkt:
Print: 2 sider kan printes ad gangen
Copy: højest 2 sider i alt kan kopieres (copy/paste)

Detaljer om varen

  • 9. Udgave
  • 435 sider
  • Udgiver: Polyteknisk Forlag (Juni 2021)
  • ISBN: 9788750201007
Almen, uorganisk og organisk kemi henvender sig først og fremmest til laborantuddannelsen,men har med tiden også vist sig at være yderst velegnet tilandre kemistuderende. 
Bogen er nu flere steder blevet udvidet med ny tekst, f.eks.er IUPAC-navnene og grundstofsymbolerne (atomtegnene) for de sidst fremstillede grundstoffer nr. 113-118 anført, ligesom der er tilføjet et kapitel om kvantefysik og kvantekemi. I indholdsfortegnelsen findes nu også en sidehenvisning til navngivningsregler for organiske stoffer, og bogen afsluttes med et kapitel om det nye system til ’Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier’ med samtlige tilhørende H- og P-sætninger. 
De ca. 2200 stikord med henvisning til den koncentrerede fremstilling af såvel almen som uorganisk og organisk kemigør det muligt for den studerende hurtigt at orientere sig om et udvalgt emne. Den tilhørende opgavebog indeholder 355 opgaver med 1150 delspørgsmål – alle med facit. Et komplet sæt til kemistudiet.
Indholdsfortegnelse:
FORORD
I. DEL ALMEN KEMI      Kapitel 1 INDLEDNING  Kapitel 2 ATOMER OG MOLEKYLER  Kapitel 3 GRUNDSTOFNAVNE OG ATOMTEGN   Kapitel 4 DET PERIODISKE SYSTEM  Kapitel 5 IONER  Kapitel 6 METALLER, IKKE-METALLER, HALV-METALLER  Kapitel 7 ISOTOPER Kapitel 8 TILSTANDSFORMERNE  Kapitel 9 TILSTANDSÆNDRINGER  Kapitel 10 KINETISK MOLEKYLTEORI Kapitel 11 VALENSBEGREBET Kapitel 12 KONSTITUTIONSFORMLER Kapitel 13 STOFMÆNGDE Kapitel 14 KEMISK BINDING  Kapitel 15 INTERMOLEKYLÆRE KRÆFTER  Kapitel 16 RENE STOFFER OG  Kapitel 17 POLÆRE OG UPOLÆREOPLØSNINGSMIDLER  Kapitel 18 DEN KEMISKE LIGNING  Kapitel 19 METALLERNESSPÆNDINGSRÆKKE  Kapitel 20 REDOXPROCESSER  Kapitel 21 pH-  Kapitel 22MOLBRØK  Kapitel 23BRØNSTEDS SYRE-  Kapitel 24 OSTWALDS FORTYNDINGSLOV  Kapitel 25pH-BEREGNINGER  Kapitel 26 PUFFEROPLØSNINGER Kapitel 27 INDIKATORTEORI  Kapitel 28 SALTE  Kapitel 29 SALTES REAKTION (pH) I VANDIG OPLØSNING  Kapitel 30 KEMISK LIGEVÆGT  Kapitel 31 REAKTIONSHASTIGHED  Kapitel 32 OPLØSELIGHED  Kapitel 33 HETEROGEN LIGEVÆGT  Kapitel 34 OPLØSELIGHEDSPRODUKT  Kapitel 35 KOMPLEKSDANNELSE  Kapitel 36 YDRE LIGEVÆGTSINDGREB  Kapitel 37 ENTHALPI  Kapitel 38 REAKTIONSKINETIK  
II. DEL UORGANISK KEMI  Kapitel 39 INDLEDNING  Kapitel 40 GRUNDSTOFFERNES GEOKEMISKEUDBREDELSE  Kapitel 41 HOVEDGRUPPE  Kapitel 42 HYDROGEN  Kapitel 43 – kapitel 48  HOVEDGRUPPER  Kapitel 49 – kapitel 55 UNDERGRUPPER   
III. DEL ORGANISK KEMI  Kapitel 56 INDLEDNING  Kapitel 57 CARBONFORBINDELSERNES OPDELING  Kapitel 58 FORMELTYPER  Kapitel 59 CARBONHYDRIDER    Kapitel 60 ALKOHOLER  Kapitel 61 ALKOHOLATER  Kapitel 62 ALDEHYDER OG KETONER   Kapitel 63 ETHERE  Kapitel 64 PHENOLER  Kapitel 65 AMINER  Kapitel 66 NITRILER OG AZOFORBINDELSER  Kapitel 67 CARBOXYLSYRER Kapitel 68 CARBOXYLSYREDERIVATER  Kapitel 69 LIPIDER  Kapitel 70 SÆBER  Kapitel 71 PROTEINER Kapitel 72 ENZYMER  Kapitel 73 VITAMINER  Kapitel 74 HORMONER  Kapitel 75 KULHYDRATER Kapitel 76 ORGANOMETALLISKE FORBINDELSER Kapitel 77 DEN BIOLOGISKE CELLES PROTEINSYNTESE Kapitel 78 PLAST Kapitel 79 DRIVHUSEFFEKTEN
Kapitel 80 SYREREGN Kapitel 81 RADIOAKTIVITET Kapitel 82 LIDT OM KVANTEFYSIK OG KVANTEKEMI Kapitel 83 KLASSIFICERING, MÆRKNING OG EMBALLERING AF KEMIKALIER
Diverse tabeller Tabeloversigt Personnavneregister Litteraturliste Stikordsregister
Indholdsfortegnelse:

FORORD

I. DEL ALMEN KEMI
Kapitel 1 INDLEDNING
Kapitel 2 ATOMER OG MOLEKYLER
Kapitel 3 GRUNDSTOFNAVNE OG ATOMTEGN
Kapitel 4 DET PERIODISKE SYSTEM
Kapitel 5 IONER
Kapitel 6 METALLER, IKKE-METALLER, HALV-METALLER
Kapitel 7 ISOTOPER
Kapitel 8 TILSTANDSFORMERNE
Kapitel 9 TILSTANDSÆNDRINGER
Kapitel 10 KINETISK MOLEKYLTEORI
Kapitel 11 VALENSBEGREBET
Kapitel 12 KONSTITUTIONSFORMLER
Kapitel 13 STOFMÆNGDE
Kapitel 14 KEMISK BINDING
Kapitel 15 INTERMOLEKYLÆRE KRÆFTER
Kapitel 16 RENE STOFFER OG
Kapitel 17 POLÆRE OG UPOLÆREOPLØSNINGSMIDLER
Kapitel 18 DEN KEMISKE LIGNING
Kapitel 19 METALLERNESSPÆNDINGSRÆKKE
Kapitel 20 REDOXPROCESSER
Kapitel 21 pH-
Kapitel 22MOLBRØK
Kapitel 23BRØNSTEDS SYRE-
Kapitel 24 OSTWALDS FORTYNDINGSLOV
Kapitel 25pH-BEREGNINGER
Kapitel 26 PUFFEROPLØSNINGER
Kapitel 27 INDIKATORTEORI
Kapitel 28 SALTE
Kapitel 29 SALTES REAKTION (pH) I VANDIG OPLØSNING
Kapitel 30 KEMISK LIGEVÆGT
Kapitel 31 REAKTIONSHASTIGHED
Kapitel 32 OPLØSELIGHED
Kapitel 33 HETEROGEN LIGEVÆGT
Kapitel 34 OPLØSELIGHEDSPRODUKT
Kapitel 35 KOMPLEKSDANNELSE
Kapitel 36 YDRE LIGEVÆGTSINDGREB
Kapitel 37 ENTHALPI
Kapitel 38 REAKTIONSKINETIK

II. DEL UORGANISK KEMI
Kapitel 39 INDLEDNING
Kapitel 40 GRUNDSTOFFERNES GEOKEMISKEUDBREDELSE
Kapitel 41 HOVEDGRUPPE
Kapitel 42 HYDROGEN
Kapitel 43 – kapitel 48 HOVEDGRUPPER
Kapitel 49 – kapitel 55 UNDERGRUPPER

III. DEL ORGANISK KEMI
Kapitel 56 INDLEDNING
Kapitel 57 CARBONFORBINDELSERNES OPDELING
Kapitel 58 FORMELTYPER
Kapitel 59 CARBONHYDRIDER
Kapitel 60 ALKOHOLER
Kapitel 61 ALKOHOLATER
Kapitel 62 ALDEHYDER OG KETONER
Kapitel 63 ETHERE
Kapitel 64 PHENOLER
Kapitel 65 AMINER
Kapitel 66 NITRILER OG AZOFORBINDELSER
Kapitel 67 CARBOXYLSYRER
Kapitel 68 CARBOXYLSYREDERIVATER
Kapitel 69 LIPIDER
Kapitel 70 SÆBER
Kapitel 71 PROTEINER
Kapitel 72 ENZYMER
Kapitel 73 VITAMINER
Kapitel 74 HORMONER
Kapitel 75 KULHYDRATER
Kapitel 76 ORGANOMETALLISKE FORBINDELSER
Kapitel 77 DEN BIOLOGISKE CELLES PROTEINSYNTESE
Kapitel 78 PLAST
Kapitel 79 DRIVHUSEFFEKTEN
Kapitel 80 SYREREGN
Kapitel 81 RADIOAKTIVITET
Kapitel 82 LIDT OM KVANTEFYSIK OG KVANTEKEMI
Kapitel 83 KLASSIFICERING, MÆRKNING OG EMBALLERING AF KEMIKALIER

Diverse tabeller
Tabeloversigt
Personnavneregister
Litteraturliste

Viden forpligter

Har du viden, som andre ingeniører eller ingeniørstuderende kan anvende og drage fordel af - måske i form af en hånd- eller lærebog?


Så vil vi opfordre dig til at give din viden videre til gavn for dine kollegaer i faget, såvel som for de kommende generationer af ingeniører.

At skrive en bog kan virke som en voldsom opgave – men vi kan hjælpe og vejlede dig gennem processen – og bistå med både praktisk og med redaktionel hjælp.

Uanset om du blot har en løs idé, en synopsis, eller måske et hel- eller halvfærdigt manuskript, hører vi gerne fra dig, så kan vi hjælpe med at videreudvikle din idé til en færdig bog.

Send os dit materiale på forlag@polyteknisk.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Læs mere om at blive forfatter