SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:

Søg på: Titel, forfatter, forlag - gerne i kombination.
Eller blot på isbn, hvis du kender dette.

Viser: Introduktion til statistik

Introduktion til statistik, 5. udgave

Introduktion til statistik

Susanne Ditlevsen og Helle Sørensen
(2018)
Sprog: Dansk
Department of Mathematical Sciences
140,00 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

  • 5. Udgave
  • 164 sider
  • Udgiver: Department of Mathematical Sciences (November 2018)
  • Forfattere: Susanne Ditlevsen og Helle Sørensen
  • ISBN: 9788770788823
Dette notesæt er udarbejdet med henblik på statistikdelen af kurset Sandsynlighedsregning og Statistik (SS) på Københavns Universitet.

Notesættet omhandler kun en lille klasse af modeller, nemlig en simpel binomialfordelingsmodel, normalfordelingsmodeller for en enkelt eller to stikprøver samt lineær regression.

Givet den mængde sandsynlighedsregning vi har til rådighed fra sandsynlighedsregningsdelen, er den nødvendige matematik ikke svær, men det betyder ikke nødvendigvis at stoffet er let.

Vores erfaring er at statistikbegreberne er svære at få ind under huden, og vi gør derfor et stort nummer ud af forsøge at forklare meningen med og betydningen af de indførte begreber.
1 Binomialfordelingen
1.1 Statistisk model
1.2 Maksimum likelihood estimation
1.3 Modeller med endeligt udfaldsrum
1.4 Sammenfatning og perspektiv
1.5 R
1.6 Opgaver

2 Normalfordelingsmodeller

3 En stikprøve med kendt varians
3.1 Statistisk model
3.2 Maksimum likelihood estimation
3.3 Konfidensinterval for middelværdien
3.4 Test af hypotese om middelværdien
3.5 Sammenfatning og perspektiv
3.6 R
3.7 Opgaver

4 En stikprøve med ukendt varians
4.1 Statistisk model
4.2 Maksimum likelihood estimation
4.3 Konfidensinterval for middelværdien
4.4 Test af hypotese om middelværdien
4.5 Kontrol af normalfordelingsantagelse
4.6 Sammenfatning og perspektiv
4.7 R
4.8 Opgaver

5 To stikprøver
5.1 Statistisk model
5.2 Maksimum likelihood estimation
5.3 Konfidensintervaller
5.4 Hypotesetest
5.5 Modelkontrol
5.6 Eksempel: Energiforbrug
5.7 Sammenfatning og perspektiv
5.8 R
5.9 Opgaver

6 Lineær regression
6.1 Statistisk model
6.2 Maksimum likelihood estimation
6.3 Konfidensintervaller
6.4 Hypotesetest
6.5 Regressionslinjen og prædiktion
6.6 Residualer og modelkontrol
6.7 Eksempel: CAPM
6.8 Sammenfatning og perspektiv
6.9 R
6.10 Opgaver

A Resultater fra sandsynlighedsregning
B Profilmaksimering
Referencer
Indeks
De oplyste priser er inkl. moms

Andre har også købt:

Find Formlen - Statistik og sandsynlighedsregning - Formelsamling, 2. udgave
Find Formlen - Statis...
Pris: 165,00 kr.

Polyteknisk Boghandel

har gennem mere end 50 år været studieboghandlen på DTU og en af Danmarks førende specialister i faglitteratur.

 

Vi lagerfører et bredt udvalg af bøger, ikke bare inden for videnskab og teknik, men også f.eks. ledelse, IT og meget andet.

Læs mere her


Trykt eller digital bog?

Ud over trykte bøger tilbyder vi tre forskellige typer af digitale bøger:

 

Vital Source Bookshelf: En velfungerende ebogsplatform, hvor bogen downloades til din computer og/eller mobile enhed.

 

Du skal bruge den gratis Bookshelf software til at læse læse bøgerne - der er indbygget gode værktøjer til f.eks. søgning, overstregning, notetagning mv. I langt de fleste tilfælde vil du samtidig have en sideløbende 1825 dages online adgang. Læs mere om Vital Source bøger

 

Levering: I forbindelse med købet opretter du et login. Når du har installeret Bookshelf softwaren, logger du blot ind og din bog downloades automatisk.

 

 

Adobe ebog: Dette er Adobe DRM ebøger som downloades til din lokale computer eller mobil enhed.

 

For at læse bøgerne kræves særlig software, som understøtter denne type. Softwaren er gratis, men du bør sikre at du har rettigheder til installere software på den maskine du påtænker at anvende den på. Læs mere om Adobe DRM bøger

 

Levering: Et download link sendes pr email umiddelbart efter købet.

 


Ibog: Dette er en online bog som kan læses på udgiverens website. 

Der kræves ikke særlig software, bogen læses i en almindelig browser.

 

Levering: Vores medarbejder sender dig en adgangsnøgle pr email.

 

Vi gør opmærksom på at der ikke er retur/fortrydelsesret på digitale varer.