SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:

Søg på: Titel, forfatter, forlag - gerne i kombination.
Eller blot på isbn, hvis du kender dette.

Viser: Humanbiologi - en grundbog

Humanbiologi - en grundbog, 1. udgave

Humanbiologi

en grundbog
Jørgen Warberg og Andreas Kjær
(2016)
Sprog: Dansk
Polyteknisk Forlag
549,00 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

 • 1. Udgave
 • 536 sider
 • Udgiver: Polyteknisk Forlag (Januar 2016)
 • Forfattere: Jørgen Warberg og Andreas Kjær
 • ISBN: 9788750211112
Humanbiologi - en grundbog beskriver det menneskelige legemes biologi fra molekylærniveau til celle-, organ- og helkropsniveau.
Bogen henvender sig til en bred kreds af læsere med moderate biologiske forkundskaber. Bogen gennemgår på en meget pædagogisk vis:
 • Elementær anatomi og medicinsk sprogbrug
 • Almen cellebiologi
 • Basal molekylærbiologi - herunder et appendiks med molekylærbiologiske metoder og teknikker
 • Nerve- og muskelsystemet
 • Stofskiftet og de vigtigste biokemiske processer i organismen
 • Hjerte-kredsløb
 • Respiration og lungefunktion
 • Fordøjelsessystemet - herunder appetitregulering og fedme
 • Hormonsystemet og forplantningsbiologi
 • Blodsukkerregulering
 • Biologiske rytmer, corpus pineale, jetlag
 • Nyrerne
Derudover indeholder bogen en righoldig ordliste med dfeinitioner og forklaringer på ca. 700 faggloser og begreber.
 
[udefineret]Indholdsfortegnelse
1. Medicinsk terminologi og elementær anatomi 15
Planer og retningslinier i anatomie 15
Legemets opbygning 16
Kroppens inddeling 16
Knogler 17
Muskler 17
Hjerte-karsystemet (kredsløbssystemet) 19
Nervesystemet 20

2. Almen cellebiologi 27
Cellens struktur og funktioner27
Cellemembranen 27
Cellekernen (nucleus) – DNA og det ”humane genom” 28
Ribosomer 29
Endoplasmatisk reticulum 29
Golgi-apparatet 29
Sekretkorn (granula) 30
Mitokondrier 30
Lysosomer 30
Peroxisomer 30
Subcellulær fraktionering 30
Sammenføjninger mellem celler (“junctions”) 31
Intercellulær kommunikation 32
Biofysiske begreber 35
Transport gennem cellemembranen 35
Flux (J) 37
Bevægelighed (B) = mobilitet 38
Permeabilitet (P) 38
Konduktans (G) 39
Filtration 39
Osmose 39
Osmotisk tryk 39
Membranpotentialer 40
Ligevægtspotential 40
Diffusionspotential 41
Natrium-kaliumpumpen og hvilemembranpotential 42
Afvigelser fra hvilemembranpotentialet 44

3. Basal molekylærbiologi 47
Makromolekyler 47
Nucleinsyrer 47
DNA 50
Replikation 51
Transkription 52
RNA 55
RNA interferens 57
Proteiner 58
Proteinsyntese 59
Proteinstruktur 61
Epigenetik 62
Cellecyklus og -deling 63
Interfase 63
Mitose (M-fase) 64
Meiose 64

4. Nervesystemet 67
Nervecellen (neuronet) 67
Elektriske fænomener i nerveceller 69
Registreringsmetoder 69
Lokal depolarisering – “local response” 70
Elektrotoniske potentialer 71
Aktionspotentialet (nerveimpulsen) 72
Refraktære periode 76
Nerveimpulsens udbredelse (nerveledning) 76
Energiproduktion i nerveceller 78
Sammensatte aktionspotentialer 78
Gliavæv 79
Neurotransmission (synaptisk transmission) 79
Synapsers opbygning 79
Synapsers funktion 81
Synaptiske kombinationer 82
Axoplasmatisk (axonal) transport 82
Neuronforløb 83
Postsynaptiske potentialer 84
Integration og impulsudbredelse i det postsynaptiske neuron 89
Sammenfattende om mekanismen ved transmission i kemiske synapser 89
Neurotransmittere 90
Impulsdannelse i sanseorganer 91
Sansereceptorer 91
Receptorpotentialer (generatorpotentialer) 92
Sanseindtrykkets styrke 95
Det autonome nervesystem (sympatikus, parasympatikus) 95
Anatomi 95
Generel funktion 95
Det autonome nervesystems opbygning 96
Transmission i autonome synapser 98
Sympatiske synapser 99
Parasympatiske synapser 103

5. Muskler 105
Inddeling af muskelceller 105
Tværstribet muskulatur 105
Elektriske og mekaniske fænomener i tværstribede skeletmuskelfibre 108
Kontraktionstyper 109
Summation og tetanus 110
Kontraktionsmekanismen (“sliding filament”-teorien) 112
Længde-spændingsdiagram 115
Energikilder ved muskelkontraktion 117
Myoglobin 118
Elektromyografi (EMG) 119
Hjertemuskulatur 119
Hjertemuskulaturens elektriske og mekaniske egenskaber 119
Længde-spændingsdiagram for hjertemuskulatur 120
Pacemakerpotentialer 120
Glat muskulatur 122
Neuromuskulær transmission 123
Reflekser 125
Monosynaptisk strækrefleks – muskelten 126
Den omvendte strækrefleks – seneten (Golgi’s seneorgan) 129

6. Stofskifte og energiomsætning 131
Forholdet mellem kuldioxyd-dannelse og ilt-forbrug 131
RQ (respiratorisk kvotient) 131
R (ventilatorisk udvekslingskvotient) 132
Den kaloriske ækvivalent for ilt 133
Stofbalance, anaboliske og kataboliske processer 133
Energiomsætning – standardstofskifte 134
Bestemmelse af energiomsætningshastigheden (EOH) 136
Legemstemperatur og temperaturregulering 138
Varmeudveksling mellem organismens overflade og omgivelserne 139
Temperaturregulering 140
Feber 141
Omsætningen af legemsfremmede stoffer – alkoholomsætningen 142
Omsætningen af alkohol (etanol) 143

7. Hjerte-kredsløb 147
Blodet 147
Blodets sammensætning 147
Erythrocytter (røde blodlegemer) 149
Hæmoglobin 149
Blodtyper 154
Leukocytter (hvide blodlegemer) 156
Thrombocytter (blodplader) 157
Plasma 157
Lymfe 157
Hæmostase og koagulation 158
Hjertets fysiologi 160
Hjertets elektriske aktivitet 160
Impulsdannelse og -udbredelse i hjertet 162
Elektrokardiografi 166
Hjertets pumpefunktion 172
Hjertelyde 174
Hjertets minutvolumen og bestemmelse heraf 175
Faktorer af betydning for hjertets minutvolumen og det arterielle blodtryk 178
Hjertets arbejdsydelse – Starlings hjertelov 179
Blodstrømningens og karsystemets mekanik 183
Karsystemets opbygning 183
Kapillærfunktionen 186
Lymfekar 188
Venecirkulationen 189
Karrenes elastiske egenskaber 189
Måling af perfusionshastighed (flow) 190
Middelpassagetid 192
Fysiske forhold vedrørende blodets strømning 192
Transmuralt tryk og vægspænding 194
Blodtrykket 195
Arteriepulsen 200
Kredsløbets regulering 200
Karrenes og hjertets innervation 200
Lokal regulering (autoregulering) 201
Systemiske reguleringsmekanismer 202
Hypovolæmisk chok 205

8. Respiration 207
Respirationsorganernes anatomi 208
Respirationsbevægelser og lungevolumina 210
Respirationsmuskler 210
Respirationsbevægelserne og luftvejsmodstanden 211
Lungevolumina 214
Lungefunktionsundersøgelser 214
Respirationens mekanik 216
Lunger og brystvæg som elastisk system 216
Relation mellem intrapulmonalt tryk og volumen (statiske tryk-volumenkurver) . 219
Overfladespænding i alveoler 219
Respirationsarbejdet 220
Dødt rum, ventilation og alveolær ventilation 222
Luftudveksling i lunger og væv 224
Lungernes kredsløb 224
Luftarters partialtryk (tension) og opløsning i væsker 224
Udveksling af O2 og CO2 i alveoler og væv 226
Lufttransport mellem lunger og væv 227
O2-transport i blodet 227
CO2-transport i blodet 228
Blodets buffere 230
Bikarbonat-kulsyresystemet 230
Plasmaproteiner 231
Hæmoglobin 231
Respirationsforstyrrelser (respirationsinsufficiens) 232
Hypoxi 232
Anæmisk hypoxi 232
Hypoxisk hypoxi 233
Stagnationshypoxi (iskæmisk hypoxi) 233
Cyanose 233
Respirationens regulering 234
Kontrolsystemer 234
Respirationscentret i hjernestammen 234
Regulering af respirationscentrets aktivitet 234
Impulser fra lungerne (Hering-Breuer-refleksen) 235
Impulser fra kemoreceptorer 236

9. Fordøjelsessystemet 239
Exokrine og endokrine kirtler 239
Den absorptive og postabsorptive fase 239
Anatomiske forhold i fordøjelseskanalen 240
Almene opbygning (figur 120 og 121) 240
Karforsyning 244
Nerveforsyning 245
Mave-tarmkanalens motorik (motilitet) 246
Fordøjelseskanalens funktioner 247
Fordøjelse og absorption 249
Kulhydrater 249
Protein og aminosyrer 251
Lipider 253
Vitaminer 256
Vand og elektrolytter 257
Fordøjelsessekreternes dannelse og reguleringen heraf 260
Spytsekretionen 260
Ventrikelsekretionen 263
Pancreassekretionen 271
Leverens funktion – galdesekretion 272
Anatomiske forhold i lever og galdeveje 272
Leverens funktioner 274
Galdens dannelse og sammensætning 274
Regulering af galdesekretionen og galdeblæretømningen 275
Regulatoriske peptider i fordøjelseskanalen (gastro-intestinale hormoner) 276
Gastrin 277
Cholecystokinin (CCK) 277
Sekretin 278
Gastric Inhibitory Peptide (GIP) 278
Vasoaktivt Intestinalt Polypeptid (VIP) 278
Substans P 278
Gastrin Releasing Peptide (GRP) 278
Regulering af energibalancen 279
Legemsvægten 279
Appetitregulering 279
Neuroendokrine faktorer 283
Fedme 286

10. Endokrinologi 289
Almen endokrinologi 290
Hormoners inddeling 290
Dannelsessted for hormoner (det endokrine organ) 292
Biosyntese af hormoner 292
Oplagring og intracellulær transport 297
Hormoners frigørelse (sekretion) 298
Hormoners omsætning og eliminering 299
Hormonvirkninger 300
Hormoners virkningsmekanisme – signaloverførsel 302
Receptormodulering 307
Feedbackmekanismer – endokrine kontrolsystemer 307
Hormonanalyser 309
Hypofysen 311
Anatomi og udvikling 311
Hypofysens karforsyning 312
Adenohypofysens hormoner 312
Neurohypofysens hormoner (baglapshormoner) 319
Regulering af adenohypofysens funktion – hypothalamushormoner 320
TRH (thyrotropin-releasing hormon) 322
GnRH (gonadotropin-releasing hormon) 322
Somatostatin (GHIH, væksthormon-inhibiting hormon) 323
GHRH (væksthormon-releasing hormon) 323
CRH (corticotropin-releasing hormon) 323
PIH (prolaktin-inhibiting hormon) 323
Skjoldbruskkirtlen (gld. thyreoidea) 323
Struktur og funktion 323
Syntese af thyreoideahormoner 326
Sekretion af T3 og T4 326
Omsætning og eliminering af thyreoideahormoner 327
Thyreoideahormonernes virkning 328
Regulering af thyreoideahormonernes sekretion 329
Klinik 329
Binyrerne 330
Binyremarven 331
Binyrebarken 331
Binyrebarkhormonernes omsætning og eliminering 333
Binyrebarkhormonernes virkninger 333
Regulering af binyrebarkhormonernes sekretion 336
Klinik 338
Kliniske funktionsprøver 339
Gonadefunktion – reproduktionsfysiologi 340
Anatomi 341
Gonadotrope hormoner 344
Gonadernes hormonproduktion 344
Menstruationscyklus 350
Peroral antikonception (p-piller) 354
Svangerskabets endokrinologi 355
Hormonal regulering af calciumstofskiftet 357
Knoglevævets fysiologi 357
Calciumstofskiftet 359
Vitamin D og hydroxycholecalciferoler 361
Parathyreoideahormon (PTH) 361
Calcitonin 363
Blodsukkerregulering 363
Optagelse af glukose i celler 364
Kort om intermediære stofskifteprocesser 366
Glukoseomsætningen 367
Pancreas’ opbygning og hormonproduktion 368
Insulin 369
Glukagon 375
Somatostatin 376
Pancreatisk polypeptid 377
Insulin/glukagon-ratio 377
Vurdering af glukosebalancen – glukosetolerans-undersøgelse 377
Sukkersyge (diabetes mellitus) 379

11. Biologiske rytmer og corpus pineale 383
Biologiske rytmer 383
Biologiske rytmers periodelængde 383
Hjernens ”indre ur” – nucleus suprachiasmaticus 384
Det ”indre urs” egenrytme (”free running”) – klokkegener 385
Det ”indre ur” kan omstilles (faseforskydes) 386
Hjernens billeddannende og ikke-billeddannende optiske systemer 388
Fotoreceptorer 388
Hjernens billeddannende optiske system – betydning for synsfunktionen 389
Hjernens ikke-billeddannende optiske system – betydning for biologiske rytmer 390
Corpus pineale (koglekirtlen) – melatonin 391
Innervation af corpus pineale 392
Syntese og sekretion af melatonin 392
Melatonins virkninger – corpus pineales funktion 394
Forstyrrelser i biologiske rytmer – jet lag 396

12. Legemsfaserne 399
Fundamentale begreber og definitioner 399
Mol 399
Ækvivalent 399
Osmol 400
Osmolaritet 400
Osmolalitet 400
Plasmas vandindhold 401
Plasmas osmolalitet 401
Gibbs-Donnan-effekter 402
Legemsfasernes inddeling og volumina 403
Måling af legemsfasernes volumen 404

13. Nyrerne 409
Nyrernes struktur og opbygning 409
Nefronet 409
Clearancebegrebet og nyrernes gennemblødning 413
Den renale plasmaclearance 413
Nyrernes perfusionshastighed (minutvolumen) – PAH-clearance 414
Ultrafiltration i glomerulus 417
Koncentrationen af lavmolekylære stoffer i ultrafiltratet 419
Den glomerulære filtrationshastighed (GFR) – inulin-clearance 420
Tubulær reabsorption og sekretion 422
Tubulusvæggen 422
Tubulære transportprocesser 423
Metoder til belysning af tubulære stoftransporter 424
Tubulær transport af vand og salte 427
Proximale tubuli 427
Henles slynge 430
Distale tubuli 432
Samlerør 432
Urinstof 433
Variationer i urinens volumen og koncentreringsgrad 434
Modstrømssystemet – grundlaget for koncentreringsmekanismen 434
Nyrernes betydning for organismens syre-basestofskifte 438
Urinens syre-basekomponenter 439
Mekanismen ved urinens surgøring 442
”Skæbnen“ for tubulært secernerede H+-ioner 443
Nyrernes behandling af glukose og para-aminohippursyre (PAH) 444
Filtration og reabsorption af glukose 445
Filtration og sekretion af para-aminohippursyre (PAH) 446

14. APPENDIX Molekylærbiologiske metoder og teknikker 449
Oprensning 449
Nucleinsyrer 449
Proteiner 452
Opformering af DNA og RNA – amplifikation 455
Kloning 455
Gensplejsning 455
Polymerase chain reaction (PCR) 456
Andre teknikker 458
Nucleinsyrer 458
Blot og hybridisering (Northern/Southern blot) 458
Microarray 459
In situ hybridisering 461
Kvantitativ RT-PCR 462
Sekventering af nucleinsyrer 464
Proteiner 469
Antistoffer 469
Western blot 470
ELISA 472
Histologi og cytologi 473
Flowcytometri 477

15. Ordliste 479

16. Stikordsregister 505
De oplyste priser er inkl. moms

Andre har også købt:

Lewin's GENES XII, 12. udgave
Lewin's GENES XII
Af Jocelyn E. Krebs...
Pris: 699,00 kr.
Organic Chemistry, 2. udgave
Organic Chemistry
Af Jonathan Clayden...
Pris: 699,00 .kr
Rabatpris: 629,10 kr.
Advanced Nutrition and Human Metabolism, 8. udgave
Advanced Nutrition an...
Af Sareen S. Groppe...
Pris: 920,00 .kr
Rabatpris: 828,00 kr.
Think Python - How to Think Like a Computer Scientist, 2. udgave
Think Python
Af Allen B. Downey
Pris: 333,00 kr.
Managing and Organizations - An Introduction to Theory and Practice, 6. udgave
Managing and Organiza...
Af Stewart R. Clegg...
Pris: 672,00 kr.

Senest sete

Polyteknisk Boghandel

har gennem mere end 50 år været studieboghandlen på DTU og en af Danmarks førende specialister i faglitteratur.

 

Vi lagerfører et bredt udvalg af bøger, ikke bare inden for videnskab og teknik, men også f.eks. ledelse, IT og meget andet.

Læs mere her


Trykt eller digital bog?

Ud over trykte bøger tilbyder vi tre forskellige typer af digitale bøger:

 

Vital Source Bookshelf: En velfungerende ebogsplatform, hvor bogen downloades til din computer og/eller mobile enhed.

 

Du skal bruge den gratis Bookshelf software til at læse læse bøgerne - der er indbygget gode værktøjer til f.eks. søgning, overstregning, notetagning mv. I langt de fleste tilfælde vil du samtidig have en sideløbende 1825 dages online adgang. Læs mere om Vital Source bøger

 

Levering: I forbindelse med købet opretter du et login. Når du har installeret Bookshelf softwaren, logger du blot ind og din bog downloades automatisk.

 

 

Adobe ebog: Dette er Adobe DRM ebøger som downloades til din lokale computer eller mobil enhed.

 

For at læse bøgerne kræves særlig software, som understøtter denne type. Softwaren er gratis, men du bør sikre at du har rettigheder til installere software på den maskine du påtænker at anvende den på. Læs mere om Adobe DRM bøger

 

Levering: Et download link sendes pr email umiddelbart efter købet.

 


Ibog: Dette er en online bog som kan læses på udgiverens website. 

Der kræves ikke særlig software, bogen læses i en almindelig browser.

 

Levering: Vores medarbejder sender dig en adgangsnøgle pr email.

 

Vi gør opmærksom på at der ikke er retur/fortrydelsesret på digitale varer.