SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:

Søg på: Titel, forfatter, forlag - gerne i kombination.
Eller blot på isbn, hvis du kender dette.

Viser: Grundlagen der Elektronenspektroskopie - Theorie der Anregung und Deaktivierung Von Molekülen

Grundlagen der Elektronenspektroskopie, 1. udgave
Søgbar e-bog

Grundlagen der Elektronenspektroskopie Vital Source e-bog

Hermann Rau
(2015)
John Wiley & Sons
751,00 kr.
Leveres umiddelbart efter køb
Grundlagen der Elektronenspektroskopie - Theorie der Anregung und Deaktivierung Von Molekülen

Grundlagen der Elektronenspektroskopie

Theorie der Anregung und Deaktivierung Von Molekülen
Hermann Rau
(2015)
Sprog: Tysk
John Wiley & Sons, Incorporated
878,00 kr.
Denne bog er endnu ikke udgivet. Den forventes Nov 2015.

Detaljer om varen

  • 1. Udgave
  • Vital Source searchable e-book (Reflowable pages)
  • Udgiver: John Wiley & Sons (September 2015)
  • ISBN: 9783527692675
Quantenmechanische Aspekte der Erzeugung und Deaktivierung angeregter Elektronenzustände stellen die theoretische Grundlage der Elektronenspektroskopie dar. Ausgehend vom Experiment wird zunächst die Beschreibung von Molekülzuständen durch Wellenfunktionen eingeführt. Didaktisch geschickt folgt eine ausführliche Diskussion der Erzeugung von angeregten Zuständen, zusätzlich wird auch das Thema "optische Aktivität" erläutert. Die verschiedenen Kanäle der Deaktivierung angeregter Zustände werden umfassend diskutiert, mit einem besonderen Schwerpunkt auf strahlungsloser Deaktivierung durch Elektronenübertragung. Aufbauend auf langjährigen Vorlesungsnotizen optimal zum vorlesungsbegleitenden Lernen, Dank des modularen Aufbaues aber auch zum punktuellen Nachschlagen und Auffrischen von Wissen geeignet!
Licens varighed:
Bookshelf online: 5 år fra købsdato.
Bookshelf appen: ubegrænset dage fra købsdato.

Udgiveren oplyser at følgende begrænsninger er gældende for dette produkt:
Print: 10 sider kan printes ad gangen
Copy: højest 2 sider i alt kan kopieres (copy/paste)

Detaljer om varen

  • Paperback: 350 sider
  • Udgiver: John Wiley & Sons, Incorporated (November 2015)
  • ISBN: 9783527339037
Quantenmechanische Aspekte der Erzeugung und Deaktivierung angeregter ElektronenzustAnde stellen die theoretische Grundlage der Elektronenspektroskopie dar. Ausgehend vom Experiment wird zunAchst die Beschreibung von MolekUlzustAnden durch Wellenfunktionen eingefUhrt. Didaktisch geschickt folgt eine ausfUhrliche Diskussion der Erzeuugung von angeregten ZustAnden, zusAtzlich wird auch das Thema "optische AktivitAt" erlAutert. Die verschiedenen KanAle der Deaktivierung angeregter ZustAnde werden umfassend diskutiert, mit einem besonderen Schwerpunkt auf strahlungsloser Deaktivierung durch ElektronenUbertragung. Aufbauend auf langjAhrigen Vorlesungsnotizen optimal zum vorlesungsbegleitenden Lernen, Dank des modularen Aufbaues aber auch zum punktuellen Nachschlagen und Auffrischen von Wissen geeignet
Vorwort IX Einleitung XI 1 Experimentelle Daten 1
1.1 Was beobachtet man bei Versuchen zur UV/VIS-Spektroskopie? 1
1.2 Zusammenfassung 8 Teil I Zustände 9 2 Der Zustandsraum 11
2.1 Materiewellen und Wellenfunktionen 11
2.1.1 Quantelung 11
2.1.2 Die elektronische Ψ-Funktion 13
2.2 Zustände 20
2.2.1 Die Lösungen der Schrödinger-Gleichung 20
2.2.2 Der vollständige Zustandsraum 22
2.2.3 Der unvollständige Zustandsraum 26
2.2.4 Die Energie im Zustandsraum 28
2.2.5 Der Elektronenspin 30
2.3 Beschreibung von Molekülzuständen durchWellenfunktionen 34
2.3.1 Elektronen und Kerne: Molekülschwingungen und die Born-Oppenheimer-Näherung 34
2.3.2 Ermittlung der Ï?-Funktionen von Elektronenzuständen 40
2.3.3 Kann man die Orbitalenergien messen? 59
2.4 Symmetrie 61
2.4.1 Butadien und die Charakterentafeln mit irreduziblen Darstellungen 65
2.4.2 Benzol und die mehrdimensionalen Darstellungen 70
2.4.3 Formaldehyd, Ï?-, n-und Ï?-Elektronen 75
2.5 Zusammenfassung 77 Teil II Absorption - Erzeugung von angeregten Zuständen 79 3 Anregung von ,,reinen" Zuständen 81
3.1 Die zeitabhängige Störungstheorie 81
3.2 Der Störoperator H des Strahlungsfeldes 84
3.3 Die Störung eines molekularen Systems durch ein elektromagnetisches Wechselfeld 86
3.3.1 Die Dipolnäherung 87
3.3.2 HöhereMultipolnäherungen 89
3.3.3 Auswahlregeln 90
3.4 Vibronische Zustände, Franck-Condon-Prinzip 93
3.5 Verbindung zur praktischen Spektroskopie 99
3.5.1 Absorptionsspektrum und Ã?bergangsdipolmoment 100
3.5.2 Absorptionsspektrum und Dipollänge 102
3.5.3 Absorptionsspektrum und Oszillatorenstärke 103
3.5.4 Beispiel trans-Azobenzol 106
3.6 Optische Aktivität 107
3.6.1 Phänomen 107
3.6.2 Der Störoperator für die optische Aktivität 109
3.6.3 Die Absorption von unpolarisiertem Licht durch eine enantiomere Form chiraler Moleküle 110
3.6.4 Die Absorption von zirkularpolarisiertem Licht durch eine enantiomere Form chiralerMoleküle 112
3.7 Zusammenfassung 117 4 Mischung von Zuständen durch Störpotenziale 119
4.1 Zeitunabhängige Störungstheorie 119
4.2 Schwingungsinduzierte �bergänge 123
4.3 Singulett-Triplett-�bergänge 130
4.3.1 Mischung von Singulett- und Triplettzuständen 132
4.3.2 Der Spin-Bahn-Wechselwirkungsoperator 134
4.3.3 Ein Beispiel 139
4.4 Molekülaggregate 141
4.4.1 Der Grundzustand eines Dimeren 141
4.4.2 Anregungszustände 142
4.4.3 Auswahlregeln 145
4.4.4 Höhere Aggregate 148
4.5 Induzierte Optische Aktivität 150
4.5.1 Asymmetrische Störung durch Punktladungen 150
4.5.2 Asymmetrische Störung durch isotrop polarisierbare Gruppen 155
4.5.3 Störung durch anisotrop polarisierbare Gruppen 160
4.5.4 Sektorenregeln 164
4.6 Zusammenfassung 168 Teil III Deaktivierung angeregter Zustände 171 5 Der angeregte Zustand 173
5.1 Eigenzustände und Nichteigenzustände 173
5.2 Deaktivierungsprozesse 176
5.3 Zusammenfassung 179 6 Deaktivierung durch Strahlung 181
6.1 Der Anregungszustand 181
6.2 Stimulierte Emission 182
6.3 Spontane Emission 184
6.3.1 Die Einstein-Koeffizienten 184
6.3.2 Die Lebensdauer 186
6.4 Verbindung zur praktischen Spektroskopie 187
6.4.1 Bestimmung der Quantenausbeute mithilfe von Absorptionsdaten 187
6.4.2 Bestimmung der Quantenausbeute mithilfe von Standardproben 190
6.5 Lichtverstärkung 190
6.6 Zusammenfassung 192 7 Strahlungslose Deaktivierung 195
7.1 Internal Conversion 197
7.1.1 Präparation des Ausgangszustands und seine Deaktivierung 197
7.1.2 Der ,,Mechanismus" der strahlungslosen Deaktivierung 202
7.1.3 Modellvorstellungen der strahlungslosen Deaktivierung, Kopplung der vibronischen Zustände 213
7.1.4 Resümee 230
7.2 Intersystem Crossing 231
7.3 Energieübertragung 232
7.3.1 Singulett-Singulett-Energieübertragung: Der Förster-Mechanismus 237
7.3.2 Triplett-Triplett-Energieübertragung: Der Dexter Mechanismus 246
7.3.3 Resümee 249
7.4 Elektronenübertragung 250
7.4.1 Die klassische und halbklassische Theorien der Elektronenübertragung 253
7.4.2 Die quantenmechanische Behandlung der Elektronentransferreaktion 275
7.4.3 Resümee 302
7.5 Zusammenfassung 303 Anhang A Die zeitliche Entwicklung eines präparierten Zustands unter einer Störung 307 Anhang B Berechnungen 311 B.1 Umrechnung der Formel Ï?m δ δ x Ï?n = â??m h2 (Em â?? En )Ï?m x Ï?n 311 B.2 Berechnung der Absorptionswahrscheinlichkeit 312 Anhang C Ã?bergänge eines Systems von einer auf die andere Potenzialfläche 315 Anhang D Ableitung der Schwingungsfunktion Ï?n(ξ)nach der Koordinate 319 Anhang E Skizze der Entwicklung der Formel von Levich und Dogonadze 321 Anhang F Fermi''s Golden Rule 325 Literaturverzeichnis 329 Stichwortverzeichnis 331
De oplyste priser er inkl. moms

Polyteknisk Boghandel

har gennem mere end 50 år været studieboghandlen på DTU og en af Danmarks førende specialister i faglitteratur.

 

Vi lagerfører et bredt udvalg af bøger, ikke bare inden for videnskab og teknik, men også f.eks. ledelse, IT og meget andet.

Læs mere her


Trykt eller digital bog?

Ud over trykte bøger tilbyder vi tre forskellige typer af digitale bøger:

 

Vital Source Bookshelf: En velfungerende ebogsplatform, hvor bogen downloades til din computer og/eller mobile enhed.

 

Du skal bruge den gratis Bookshelf software til at læse læse bøgerne - der er indbygget gode værktøjer til f.eks. søgning, overstregning, notetagning mv. I langt de fleste tilfælde vil du samtidig have en sideløbende 1825 dages online adgang. Læs mere om Vital Source bøger

 

Levering: I forbindelse med købet opretter du et login. Når du har installeret Bookshelf softwaren, logger du blot ind og din bog downloades automatisk.

 

 

Adobe ebog: Dette er Adobe DRM ebøger som downloades til din lokale computer eller mobil enhed.

 

For at læse bøgerne kræves særlig software, som understøtter denne type. Softwaren er gratis, men du bør sikre at du har rettigheder til installere software på den maskine du påtænker at anvende den på. Læs mere om Adobe DRM bøger

 

Levering: Et download link sendes pr email umiddelbart efter købet.

 


Ibog: Dette er en online bog som kan læses på udgiverens website. 

Der kræves ikke særlig software, bogen læses i en almindelig browser.

 

Levering: Vores medarbejder sender dig en adgangsnøgle pr email.

 

Vi gør opmærksom på at der ikke er retur/fortrydelsesret på digitale varer.