Viser: Elektroteknik 5 - Forsyningsnet og transformerstationer

Elektroteknik 5: Forsyningsnet og transformer stationer, 6. udgave
Søgbar e-bog

Elektroteknik 5: Forsyningsnet og transformer stationer Vital Source e-bog

Carsten Dahl Petersen
(2021)
Polyteknisk Forlag
438,00 kr. 394,20 kr.
Leveres umiddelbart efter køb
Elektroteknik 5 - Forsyningsnet og transformerstationer, 6. udgave

Elektroteknik 5

Forsyningsnet og transformerstationer
(2024)
Sprog: Dansk
Polyteknisk Forlag
499,00 kr. 449,10 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

  • 6. Udgave
  • Vital Source searchable e-book (Fixed pages)
  • Udgiver: Polyteknisk Forlag (Februar 2021)
  • ISBN: 9788750201755
Denne bog om forsyningsnet og transformerstationer er femte bind i lærebogsserien ”Elektroteknik”. Bogen henvender sig til studerende, der modtager undervisning inden for fagområdet elforsyning, men kan også bruges som opslagsværk i forbindelse med projektering og udførelse af distributionsnet med tilhørende transformerstationer. Grundlaget for forståelse af bogens indhold er en elektroteknisk viden svarende til indholdet af seriens øvrige bind med speciel vægt på bind 1, bind 2, bind 3 og bind 6.
Licens varighed:
Bookshelf online: 5 år fra købsdato.
Bookshelf appen: ubegrænset dage fra købsdato.

Udgiveren oplyser at følgende begrænsninger er gældende for dette produkt:
Print: 10 sider kan printes ad gangen
Copy: højest 10 sider i alt kan kopieres (copy/paste)

Detaljer om varen

  • 6. Udgave
  • 373 sider
  • Udgiver: Polyteknisk Forlag (Juli 2024)
  • ISBN: 9788750200949
Denne bog om forsyningsnet og transformerstationer er femte bind i lærebogsserien ”Elektroteknik”. Bogen henvender sig til studerende, der modtager undervisning inden for fagområdet elforsyning, men kan også bruges som opslagsværk i forbindelse med projektering og udførelse af distributionsnet med tilhørende transformerstationer. Grundlaget for forståelse af bogens indhold er en elektroteknisk viden svarende til indholdet af seriens øvrige bind med speciel vægt på bind 1, bind 2, bind 3 og bind 6.
Indholdsfortegnelse      1 Elproduktion  1.1 Planlægning  1.2 Centrale værker 1.2.1 Dampanlæg  1.2.2 Elektriske anlæg  2 Elforbrug  2.1 Prissætning  2.2 Sammensætning af forbruget 3 Transport af elektricitet 3.1 Opbygning 3.2 Transmissionsnet  3.2.1 Jævnspændingsoverføring 3.3 Distributionsnet  4 Beskyttelse af anlægsdele 4.1 Fejltyper  4.1.1 Kortslutningsfejl  4.1.2 Afbrydningsfejl 4.1.3 Viklingsfejl  4.2 Principper  4.2.1 Strømrelæ  4.2.2 Spændingsrelæ  4.2.3 Impedansrelæ  4.2.4 Differentialrelæ 4.2.5 Sumstrømrelæ 4.2.6 Buchholzrelæ 4.2.7 Andre relæer 4.3 Beskyttelse af generator  4.4 Beskyttelse af transformer 4.5 Beskyttelse af ledninger 4.5.1 Spændingsniveau 10-20 kV  4.5.2 Spændingsniveau 50-60 kV 4.5.3 Spændingsniveau 132-400 kV  4.6 Beskyttelse af samleskinner  4.7 Selektivitet  5 Transmissionsnet 5.1 Planlægning  5.2 Udførelse  5.3 Komponenter  5.3.1 Luftledninger 5.3.2 Isolatorer og beslag  5.3.3 Master  5.3.4 Kabler  5.4 Beregning  6 Transformerstationer i transmissionsnet  6.1 Opbygning  6.2 Samleskinner generelt 6.2.1 Opbygning 6.2.2 SF6 samleskinner 6.3 Effektafbryder  6.3.1 Miniolieafbryder  6.3.2 SF6 afbryder  6.4 Adskillere  6.5 Strømtransformer 6.6 Spændingstransformer 6.7 Overspændingsafledere 6.8 Transformere 6.8.1 Kølemetoder  6.8.2 Beskyttelsesudstyr 6.9 Jordingsanlæg 6.10 Signalanlæg for fjernkontrol  7 Distributionsnet for højspænding  7.1 Opbygning  7.2 Nettyper  7.3 Komponenter 7.3.1 Luftledninger  7.3.1.1 Isolatorer  7.3.1.2 Master  7.3.2 Kabler  7.3.2.1 Dimensionering  7.3.2.2 Nedlægning  7.3.2.3 Muffer  7.4 Beregning  7.4.1 Spændingsfald  7.4.2 Fasekompensering 7.4.3 Strømbelastning  7.4.4 Driftsjording  7.4.5 Overstrømsbeskyttelse 7.4.6 Registrering af jordfejl 7.4.7 Indstilling af relæ 7.4.8 Selektiv relæindstilling 7.4.9 Valg af relæindstilling  8 Transformerstationer  8.1 Transformerstationerne  8.1.1 Signaturer  8.1.2 Adskiller 8.1.3 Lastadskiller 8.1.4 Effektafbryder  8.1.5 Sikringer  8.1.6 Jordslutter  8.1.7 Sløjfefelt  8.1.8 Måletransformere 8.1.8.1 Strømtransformere  8.1.8.2 Spændingstransformere  8.1.8.3 Placering  8.1.8.4 Målesensorer  8.1.9 Samleskinner 8.2 Pladekapslede felter  8.2.1 Feltopbygning  8.2.2 Innovac MMS 8.3 Transformerstationer i distributionsnettet  8.3.1 Stationstyper på kabelnet  8.3.2 Stationstyper på luftledningsnet  8.3.3 Transformerstationer hos store forbrugere  8.3.4 Netautomation  8.4 Transformerens størrelse  8.5 Placering af transformerstationer  8.6 Transformerbeskyttelse  8.6.1 Beskyttelse med sikring  8.6.2 Beskyttelse med relæ  8.7 Kortslutning  8.7.1 Beregning af kortslutningsstrømme  8.8 Dimensionering af højspændingskabler 8.9 Transformerstationens lavspændingsmateriel  8.10 Dimensionering af ledere på lavspændingssiden 8.10.1 Dimensionering af forsyningsledninger 8.10.2 Dimensionering af lavspændingsskinner  8.11 Beskyttelses- og driftsjord 9 Distributionsnet for lavspænding  9.1 Planlægning 9.1.1 Belastning i boligområde  9.1.2 Belastning i cityområde  9.1.3 Landbrugsområder  9.1.4 Industriområder 9.1.5 Belastningsstigning 9.2 Nettyper 9.2.1 Åbne net 9.2.2 Delvislukkede net 9.2.3 Maskenet 9.3 Komponenter 9.3.1 Luftledninger 9.3.1.1 Isolatorer 9.3.1.2 Master  9.3.2 Hængekabler  9.3.3 Kabler 9.3.3.1 Nedlægning  9.3.3.2 Kabelskabe 9.3.3.3 Valg af kabler  9.4 Netberegninger  9.4.1 Dimensionering  9.4.1.1 Tilladelig strømbelastning af kabler 9.4.1.2 Overstrømsbeskyttelse  9.4.1.3 Spændingsfald  9.4.2 Selektivitet  9.4.2.1 Mellem lavspændingssikringer 9.4.2.2 Mellem høj- og lavspændingssikringer  9.4.2.3 Mellem relæer og lavspændingssikringer 9.4.3 Spændingskvalitet  Supplerende litteratur  Stikordsregister
1 Elproduktion
1.1 Planlægning
1.2 Centrale værker
1.2.1 Dampanlæg
1.2.2 Elektriske anlæg
2 Elforbrug
2.1 Prissætning
2.2 Sammensætning af forbruget
3 Transport af elektricitet
3.1 Opbygning
3.2 Transmissionsnet
3.2.1 Jævnspændingsoverføring
3.3 Distributionsnet
4 Beskyttelse af anlægsdele
4.1 Fejltyper
4.1.1 Kortslutningsfejl
4.1.2 Afbrydningsfejl
4.1.3 Viklingsfejl
4.2 Principper
4.2.1 Strømrelæ
4.2.2 Spændingsrelæ
4.2.3 Impedansrelæ
4.2.4 Differentialrelæ
4.2.5 Sumstrømrelæ
4.2.6 Buchholzrelæ
4.2.7 Andre relæer
4.3 Beskyttelse af generator
4.4 Beskyttelse af transformer
4.5 Beskyttelse af ledninger
4.5.1 Spændingsniveau 10-20 kV
4.5.2 Spændingsniveau 50-60 kV
4.5.3 Spændingsniveau 132-400 kV
4.6 Beskyttelse af samleskinner
4.7 Selektivitet
5 Transmissionsnet
5.1 Planlægning
5.2 Udførelse
5.3 Komponenter
5.3.1 Luftledninger
5.3.2 Isolatorer og beslag
5.3.3 Master
5.3.4 Kabler
5.4 Beregning
6 Transformerstationer i transmissionsnet
6.1 Opbygning
6.2 Samleskinner generelt
6.2.1 Opbygning
6.2.2 SF6 samleskinner
6.3 Effektafbryder
6.3.1 Miniolieafbryder
6.3.2 SF6 afbryder
6.4 Adskillere
6.5 Strømtransformer
6.6 Spændingstransformer
6.7 Overspændingsafledere
6.8 Transformere
6.8.1 Kølemetoder
6.8.2 Beskyttelsesudstyr
6.9 Jordingsanlæg
6.10 Signalanlæg for fjernkontrol
7 Distributionsnet for højspænding
7.1 Opbygning
7.2 Nettyper
7.3 Komponenter
7.3.1 Luftledninger
7.3.1.1 Isolatorer
7.3.1.2 Master
7.3.2 Kabler
7.3.2.1 Dimensionering
7.3.2.2 Nedlægning
7.3.2.3 Muffer
7.4 Beregning
7.4.1 Spændingsfald
7.4.2 Fasekompensering
7.4.3 Strømbelastning
7.4.4 Driftsjording
7.4.5 Overstrømsbeskyttelse
7.4.6 Registrering af jordfejl
7.4.7 Indstilling af relæ
7.4.8 Selektiv relæindstilling
7.4.9 Valg af relæindstilling
8 Transformerstationer
8.1 Transformerstationerne
8.1.1 Signaturer
8.1.2 Adskiller
8.1.3 Lastadskiller
8.1.4 Effektafbryder
8.1.5 Sikringer
8.1.6 Jordslutter
8.1.7 Sløjfefelt
8.1.8 Måletransformere
8.1.8.1 Strømtransformere
8.1.8.2 Spændingstransformere
8.1.8.3 Placering
8.1.8.4 Målesensorer
8.1.9 Samleskinner
8.2 Pladekapslede felter
8.2.1 Feltopbygning
8.2.2 Innovac MMS
8.3 Transformerstationer i distributionsnettet
8.3.1 Stationstyper på kabelnet
8.3.2 Stationstyper på luftledningsnet
8.3.3 Transformerstationer hos store forbrugere
8.3.4 Netautomation
8.4 Transformerens størrelse
8.5 Placering af transformerstationer
8.6 Transformerbeskyttelse
8.6.1 Beskyttelse med sikring
8.6.2 Beskyttelse med relæ
8.7 Kortslutning
8.7.1 Beregning af kortslutningsstrømme
8.8 Dimensionering af højspændingskabler
8.9 Transformerstationens lavspændingsmateriel
8.10 Dimensionering af ledere på lavspændingssiden
8.10.1 Dimensionering af forsyningsledninger
8.10.2 Dimensionering af lavspændingsskinner
8.11 Beskyttelses- og driftsjord
9 Distributionsnet for lavspænding
9.1 Planlægning
9.1.1 Belastning i boligområde
9.1.2 Belastning i cityområde
9.1.3 Landbrugsområder
9.1.4 Industriområder
9.1.5 Belastningsstigning
9.2 Nettyper
9.2.1 Åbne net
9.2.2 Delvislukkede net
9.2.3 Maskenet
9.3 Komponenter
9.3.1 Luftledninger
9.3.1.1 Isolatorer
9.3.1.2 Master
9.3.2 Hængekabler
9.3.3 Kabler
9.3.3.1 Nedlægning
9.3.3.2 Kabelskabe
9.3.3.3 Valg af kabler
9.4 Netberegninger
9.4.1 Dimensionering
9.4.1.1 Tilladelig strømbelastning af kabler
9.4.1.2 Overstrømsbeskyttelse
9.4.1.3 Spændingsfald
9.4.2 Selektivitet
9.4.2.1 Mellem lavspændingssikringer
9.4.2.2 Mellem høj- og lavspændingssikringer
9.4.2.3 Mellem relæer og lavspændingssikringer
9.4.3 Spændingskvalitet
Supplerende litteratur
Stikordsregister

Viden forpligter

Har du viden, som andre ingeniører eller ingeniørstuderende kan anvende og drage fordel af - måske i form af en hånd- eller lærebog?


Så vil vi opfordre dig til at give din viden videre til gavn for dine kollegaer i faget, såvel som for de kommende generationer af ingeniører.

At skrive en bog kan virke som en voldsom opgave – men vi kan hjælpe og vejlede dig gennem processen – og bistå med både praktisk og med redaktionel hjælp.

Uanset om du blot har en løs idé, en synopsis, eller måske et hel- eller halvfærdigt manuskript, hører vi gerne fra dig, så kan vi hjælpe med at videreudvikle din idé til en færdig bog.

Send os dit materiale på forlag@polyteknisk.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Læs mere om at blive forfatter