Viser: Køleanlæg og varmepumper - Grundbog om køleteknik

Køleanlæg og varmepumper - Grundbog om køleteknik, 2. udgave

Køleanlæg og varmepumper

Grundbog om køleteknik
Peter Hørning
(2021)
Sprog: Dansk
Polyteknisk Forlag
299,00 kr.
Denne bog er desværre udsolgt fra forlaget og kan derfor ikke skaffes. Vi beklager.

Detaljer om varen

  • 2. Udgave
  • 198 sider
  • Udgiver: Polyteknisk Forlag (April 2021)
  • ISBN: 9788750200734
Køleanlæg og varmepumper – Grundbog om køleteknik er en lærebog for studerende, lærlinge og kursister, der skal have en grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse af køleteknik. Det er også en undervisningsbog for de, der ønsker at erhverve sig et F-gas Kategori II kølecertifikat.
Bogen er skrevet af en tekniker og indeholder det, der er relevant for et Kategori II kølecertifikat med op til 2,5 kg kølemiddelsfyldning, som giver lov til at arbejde på størstedelen af alle de køleanlæg og varmepumper, som er opstillet i Danmark.
Bogen giver en grundlæggende viden om:
•Køleanlæggets opbygning og komponenter og deres funktion •Beskrivelse af en køleproces ved tegning og beregning i et h-log p diagram •Beregning af energibehov for nedkøling •Kølemidlers egenskaber •Miljøpåvirkning fra kølemidler •Komponenter, deres virkemåder og formål •Styring og regulering af køleanlæg og varmepumper •Tegning og forståelse af rørdiagrammer for køleanlæg og varmepumper •Arbejdet med kobberrør til køleanlæg og varmepumper •Tæthedsprøvning af køleanlæg og varmepumper •Evakuering af køleanlæg og varmepumper •Påfyldning af kølemiddel •Opstart, indregulering og drift af køleanlæg og varmepumper •Nedlukning og tømning af kølemidler fra anlæg
Peter Hørning har gennem mange år arbejdet praktisk med køleteknik og har stor erfaring i teoretisk og praktisk undervisning af studerende på Maskinmesterskolen København, ligesom han har undervist i kurser for certificering i F-gasforordningen
1. Køleteknikkens historie
2. Det fysiske grundlag
3. Køleanlæggets grundlæggende funktion
4. H-log p diagrammet
5. Teoretisk proces i et h-log p diagram
6. Kølemidler
7. Personligt miljø og sikkerhed
8. Kompressorer
9. Kondensatorer og fordampere
10. Drøvleorgan
11. De øvrige komponenter
12. Reguleringsudstyr og reguleringsformer
13. Symboler
14. Køleteknik i prasis
15. Servicemanifold (servicemanometer)
16. Tæthedsprøve
17. Evakuering (vakuumsugning)
18. Påfyldning af kølemiddel og opstart af anlægget
19. Læksøgning
20. Tomsugning (aftapning) af kølemiddel
21. Praktisk arbejde med brændbare kølemidler
22. Teknisk informationer
23. Skemaer
24. Facitliste til opgaver
Litteratur

Viden forpligter

Har du viden, som andre ingeniører eller ingeniørstuderende kan anvende og drage fordel af - måske i form af en hånd- eller lærebog?


Så vil vi opfordre dig til at give din viden videre til gavn for dine kollegaer i faget, såvel som for de kommende generationer af ingeniører.

At skrive en bog kan virke som en voldsom opgave – men vi kan hjælpe og vejlede dig gennem processen – og bistå med både praktisk og med redaktionel hjælp.

Uanset om du blot har en løs idé, en synopsis, eller måske et hel- eller halvfærdigt manuskript, hører vi gerne fra dig, så kan vi hjælpe med at videreudvikle din idé til en færdig bog.

Send os dit materiale på forlag@polyteknisk.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Læs mere om at blive forfatter