Viser: Grib fysikken

Grib fysikken, 5. udgave

Grib fysikken

Morten Severinsen
(2019)
Sprog: Dansk
Polyteknisk Forlag
399,00 kr. 359,10 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

  • 5. Udgave
  • 288 sider
  • Udgiver: Polyteknisk Forlag (Juli 2019)
  • ISBN: 9788750200031
Denne lærebog koncentrerer sig om de emner på gymnasiets B-niveau i fysik, som er særligt relevante for videre studier inden for naturvidenskaben.

Bogen formidler en række naturvidenskabelige forskningsmetoder og argumentationsformer samt en række fysikfaglige begreber, teorier og modeller. Målet er blandt andet, at den studerende bliver i stand til at forstå og forklare fysikfaglige begreber, teorier og modeller samt løse beregningsopgaver og udføre databehandling.

Bogen indeholder derfor udførlige forklaringer, mange beregningseksempler og opgaver. Opgaverne er samlet i sæt, der rummer en progression i sværhedsgrad, således at de kan fungere som udgangspunkt for elevens mere selvstændige tilegnelse af det faglige stof.

Bagest i bogen er en linksamling samt forklaringsopgaver til brug for øvelser i mundtlig formidling af fagstoffet
1. Oversigter 6
1.1. Overblik 6
1.2. Tabeller i bogen 6
1.3. Præfikser 7
1.4. Tabelværdier for udvalgte naturkonstanter 7
1.5. Det græske alfabet 7
1.6. Enheder 7
1.7. Symboler 8
1.8. Centrale formler 9

2. Fysiske størrelser 11
2.1. Overblik 11
2.2. Hvad er tid? 12
2.3. Eksponentiel notation 15
2.4. Præfikser 17
2.5. Betydende cifre og størrelsesorden 18
2.6. Fartbegrebet og sammensatte enheder 21
2.7. Arealbestemmelse 24
2.8. Resumé: Fysiske størrelser 27

3. Masse og densitet 28
3.1. Overblik 28
3.2. Masse og vægt 29
3.3. Volumen 32
3.4. Densitet 35
3.5. Resumé: Masse og densitet 39

4. Energi og varme 40
4.1. Overblik 40
4.2. Energi 41
4.3. Temperatur 44
4.4. Varmekapacitet 46
4.5. Isolerede systemer 52
4.6. Kalorimetri 55
4.7. Faseovergange 57
4.8. Effekt 62
4.9. Nyttevirkning og virkningsgrad 64
4.10. Resumé: Energi og varme 66

5. Tryk i væske og gas 67
5.1. Overblik 67
5.2. Begrebet tryk 68
5.3. Tryk af væsker på grund af tyngdekraften 70
5.4. Totaltryk i væsker 73
5.5. Hvorfor kan et skib flyde på vandet? 75
5.6. Resumé: Tryk i væske og gas 78

6. Gaslovene 79
6.1. Overblik 79
6.2. Idealgasligningen 80
6.3. Hvad sker der med en indespærret gas, når den opvarmes? 83
6.4. Hvad sker der med en indespærret gas, når den presses sammen? 87
6.5. Sammenhængen mellem gassens volumen og temperatur 90
6.6. Resumé: Gaslovene 92

7. Elektricitet 93
7.1. Overblik 93
7.2. Hvad er elektricitet? 94
7.3. Ladningsvandring og strømstyrke 97
7.4. Elektrisk spændingsforskel 100
7.5. Resistans, Joules lov og Ohms lov 104
7.6. Hvad gør man, hvis der er flere resistorer? 108
7.7. Andre måder at bestemme erstatningsresistansen på 110
7.8. Spændingsfald og loven om, at spændingsfald er additive 115
7.9. Hvordan fungerer et elektrisk element? 119
7.10. Resistivitet 122
7.11. Resistansens temperaturafhængighed 122
7.12. Resumé: Elektricitet 124

8. Bølger og lyd 126
8.1. Overblik 126
8.2. Bølgefænomener 127
8.3. Hvad karakteriserer en bølge? 127
8.4. Interferens mellem bølger 132
8.5. Interferens mellem bølger fra to spalteåbninger 136
8.6. Lyd 139
8.7. Resumé: Bølger og lyd 143

9. Lys og elektromagnetisk stråling 144
9.1. Overblik 144
9.2. Lysets natur 145
9.3. Elektromagnetisk stråling betragtet som bølger 148
9.4. Lysets afbøjning i et optisk gitter 148
9.5. Teorien bag afbøjning i optisk gitter 152
9.6. Refleksion af lys og Huygens princip 155
9.7. Lysets brydning mellem to materialer 158
9.8. Mere om lysets brydning 161
9.9. Elektromagnetisk stråling betragtet som partikler 166
9.10. Atomer kan udsende og absorbere lys 169
9.11. Resumé: Lys og anden elektromagnetisk stråling 173

10. Kernefysik 174
10.1. Overblik 174
10.2. Små kerner – enorme kræfter 175
10.3. Atomets bestanddele og stabilitet 175
10.4. Radioaktive henfald 179
10.5. Mere om radioaktive henfaldstyper 184
10.6. Stof og masse kan blive til energi 187
10.7. Radioaktivitetens størrelse 189
10.8. Hvor hurtigt aftager radioaktiviteten? 191
10.9. Resumé: Kernefysik 197

11. Kinematik 198
11.1. Overblik 198
11.2. Hvad er kinematik? 199
11.3. En-dimensionel kinematik 199
11.4. Bevægelse med konstant hastighed 203
11.5. Acceleration 207
11.6. Bevægelse med konstant acceleration 209
11.7. Mere om bevægelse med konstant acceleration 213
11.8. Resumé: Kinematik 216

12. Fysiske kræfter 217
12.1. Overblik 217
12.2. Kræfters størrelse og retning 218
12.3. Den resulterende kraft 221
12.4. Newtons love 223
12.5. Kraftens komposanter 227
12.6. Normalkraften 231
12.7. Friktionskraften 233
12.8. Resumé: Fysiske kræfter 239

13. Arbejde og energi 240
13.1. Overblik 240
13.2. Hvad er arbejde? 241
13.3. Potentiel, kinetisk og mekanisk energi 244
13.4. Fjederarbejde og –energi 248
13.5. Mere om fjederarbejde og energi 251
13.6. Gassers arbejde og arbejde på en gas 253
13.7. Mere om gassers arbejde og arbejde på en gas 256
13.8. Resumé: Arbejde og energi 257

14. Forklaringsopgaver 258

15. Facitliste 269

16. Linksamling 278

17. Stikordsregister 283

Viden forpligter

Har du viden, som andre ingeniører eller ingeniørstuderende kan anvende og drage fordel af - måske i form af en hånd- eller lærebog?


Så vil vi opfordre dig til at give din viden videre til gavn for dine kollegaer i faget, såvel som for de kommende generationer af ingeniører.

At skrive en bog kan virke som en voldsom opgave – men vi kan hjælpe og vejlede dig gennem processen – og bistå med både praktisk og med redaktionel hjælp.

Uanset om du blot har en løs idé, en synopsis, eller måske et hel- eller halvfærdigt manuskript, hører vi gerne fra dig, så kan vi hjælpe med at videreudvikle din idé til en færdig bog.

Send os dit materiale på forlag@polyteknisk.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Læs mere om at blive forfatter