SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:

Søg på: Titel, forfatter, forlag - gerne i kombination.
Eller blot på isbn, hvis du kender dette.

Viser: SBI 278 Fugt i bygninger - Projektering og udførelse - SBI anvisning 278

SBI 277 Fugt i bygninger - Teori, beregning og undersøgelse - SBI anvisning 277, 1. udgave

SBI 277 Fugt i bygninger - Teori, beregning og undersøgelse

SBI anvisning 277
(2021)
Sprog: Dansk
Akademisk Forlag
450,00 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
SBI 279 Fugt i bygninger - Bygningsdele - SBI anvisning 279, 1. udgave

SBI 279 Fugt i bygninger - Bygningsdele

SBI anvisning 279
(2022)
Sprog: Dansk
Akademisk Forlag
500,00 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
SBI 278 Fugt i bygninger - Projektering og udførelse - SBI anvisning 278, 1. udgave

SBI 278 Fugt i bygninger - Projektering og udførelse

SBI anvisning 278
(2022)
Sprog: Dansk
Akademisk Forlag
450,00 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

 • 1. Udgave
 • 185 sider
 • Udgiver: Akademisk Forlag (Januar 2021)
 • ISBN: 9788756320832
SBi-anvisning 277 Fugt i bygninger - Teori, beregning og undersøgelser er en delvis erstatning for og opdatering af SBI anvisning 224 Fugt i bygninger. Fugt i bygninger behandles nu i 3 nye anvisninger: SBI 277, SBI 278 og SBI 279

SBi-anvisning 277 indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Det er hensigten, at læseren ved hjælp af anvisningen bliver i stand til også at bedømme fugtforholdene i bygningsdele og konstruktioner, også andre end de viste, samt til at foreslå udbedring af konstaterede fugtskader.

SBi-anvisning 277 Fugt i bygninger har til formål at reducere det store antal af omfattende og kostbare skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering.

Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende.

FORORD

1 Indledning
1.1 Fugt giver problemer
1.2 Anvisningens indhold og brug
1.3 Tidligere anvisninger

2 Fugtteori
2.1 Fugt i luft
2.2 Fugt i byggematerialer
2.3 Dimensionsændringer mv.
2.4 Fugttransport

3 Fugtkilder
3.1 Nedbør
3.2 Grundfugt
3.3 Luftfugtighed

4 Kritiske fugtforhold
4.1.8 Opfugtningsperiode
4.2 Korrosion
4.3 Lægning af gulve
4.4 Udførelse af malerarbejde
4.5 Råd og trænedbrydende svampe og insekter
4.6 Skimmelvækst

5 Fugtberegninger
5.1 Opgavebeskrivelse
5.2 Klimaparametre
5.3 Materialeegenskaber
5.4 Startbetingelser
5.5 Dugpunktsmetoden
5.6 Glasers metode
5.7 Detaljerede fugtberegninger
5.8 Dokumentation af beregninger

6 Fugtundersøgelser
6.1 Fremgangsmåde
7 Fugtundersøgelser – målemetoder
7.1 Måle- og undersøgelsesmetoder
7.2 Fugtmålemetoder
7.3 Instrumenter til måling af ikke synlige forhold

8 Litteratur

Appendices
Appendiks A. Tabeller
Appendiks B. Præfikser

Detaljer om varen

 • 1. Udgave
 • 296 sider
 • Udgiver: Akademisk Forlag (Januar 2022)
 • ISBN: 9788756320900
SBi-anvisning 279 Fugt i bygninger er en delvis erstatning for og opdatering af SBI anvisning 224 Fugt i bygninger. Fugt i bygninger behandles nu i 3 nye anvisninger: SBI 277, SBI 278 og SBI 279

Det er håbet, at SBi-anvisning 279 om udformning af bygningsdele kan reducere det store antal af omfattende og kostbare skader, der opstår hvert år som følge af forkert udformede bygningsdele. Anvisningen skal medvirke til at gøre vore bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Anvisningen er udformet, så den kan være en hjælp til både projekterende og udførende.

Anvisningen omtaler forudsætningerne for korrekt udførelse af en række bygningsdele og indeholder desuden mange eksempler på udformning af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, gulve, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse.

Denne anvisning er udvidet med en mere dybdegående behandling af, hvordan bygningsdele kan renoveres, og desuden er der tilføjet et antal tjeklister til brug ved projektering og udførelse.
Forord

1 Indledning
1.1 Fugt giver problemer
1.2 Anvisningens indhold og brug
1.3 Tidligere anvisninger

2 Konstruktiv fugtsikring
2.1 Terrænforhold
2.2 Kapillarbrydende lag
2.3 Dræn
2.4 Bortledningselementet
2.5 Tjekliste
2.6 Membraner og lufttæthed
2.7 Tjekliste

3 FUGT OG TERRÆNDÆK
3.1 Indledning
3.2 Fugtpåvirkning
3.3 Generelle forholdsregler mod opfugtning
3.4 Fugtspærre
3.5 Eksempler på opbygning af terrændæk
3.6 Andre forhold
3.7 Tjekliste
3.8 Renovering og efterisolering

4 Fugt KRYBEKÆLDRE
4.1 Indledning
4.2 Varme krybekældre
4.3 Traditionelle kolde krybekældre
4.4 Kraftigt ventilerede (kolde) krybekældre
4.5 Renovering/efterisolering af krybekældre
4.6 Tjekliste

5 fugt og kældre
5.1 Indledning
5.2 Fugtpåvirkning
5.3 Fugtsikring
5.4 Opbygning af kældergulve
5.5 Opbygning af kælderydervægge
5.6 Særlige forhold ved store kælderkonstruktioner
5.7 Kontrol
5.8 Renovering af kældre

6 FUGT OG YDERVÆGGE
6.1 Fugtpåvirkning
6.2 Generelle forholdsregler mod opfugtning
6.3 Tunge ydervægge
6.4 Lette ydervægge
6.5 Kombinationer af lette og tunge konstruktioner
6.6 CLT – cross-laminated timber
6.7 Puds på isolering
6.8 Glasvægge
6.9 Renovering/efterisolering af ydervægge
6.10 Tjekliste

7 Fugt og vinduer
7.1 Vinduer og yderdøre
7.2 Generelle forhold
7.3 Fugtpåvirkning
7.4 Fuger
7.5 Sålbænke
7.6 Glasisætning
7.7 Overfladebehandling
7.8 Isætning af vinduer i højisolerede vægge
7.9 Tagvinduer/ovenlys
7.10 Kontrol
7.11 Renovering af vinduer

8 FUGT OG TAGKONSTRUKTIONER
8.1 Fugtpåvirkning
8.2 Generelle forholdsregler mod opfugtning
8.3 Tagdækninger og undertage
8.4 Varme og kolde tage
8.5 Renovering og efterisolering af tage
8.6 Tagterrasser, grønne tage og parkeringsdæk
8.7 Tjeklister

9 Fugt og vinduer
9.1 Fugtpåvirkning
9.2 Generelle forholdsregler mod opfugtning
9.3 Tjekliste
9.4 Renovering af gulve

10 Litteratur
Generelle publikationer
Hjemmesider med byggefagligt indhold
Prøvningsmetoder

11 Appendices
Appendiks A. Tabeller
Appendiks B. Præfikser
Appendiks C. Terminologi
Appendiks D. Symbolliste

Detaljer om varen

 • 1. Udgave
 • 187 sider
 • Udgiver: Akademisk Forlag (Januar 2022)
 • ISBN: 9788756320870
SBi-anvisning 278 Fugt i bygninger er en delvis erstatning for og opdatering af SBI anvisning 224 Fugt i bygninger. Fugt i bygninger behandles nu i 3 nye anvisninger: SBI 277, SBI 278 og SBI 279

SBi-anvisning 278 giver værktøjer til brug ved planlægning, projektering og udførelse, og anvisningen henviser specifikt til et Cost-Benefit-værktøj til beregning af de økonomiske konsekvenser af at anvende overdækninger af forskellige typer i byggefasen.

SBi-anvisning 278 Fugt i bygninger har til formål at reducere de mange omfattende og kostbare skader, der opstår hvert år som følge af uhensigtsmæssige forhold under projektering og udførelse. Anvisningen skal medvirke til at gøre vore bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger.

Anvisningen gennemgår også forhold i forbindelse med et- og fem-årsgennemgang og udbedring. Der vises en række eksempler på, hvordan opgaver kan gribes an både ved planlægning, projektering og udførelse.

Anvisning 278 er udformet, så den kan være en hjælp til både projekterende og udførende.
Forord

1 Indledning
1.1 Baggrund
1.2 Læsevejledning
1.3 Myndighedskrav
1.4 Byggeriets faser

2 Generelle forhold
2.1 Fugtrisikoklasser
2.2 Materialevalg
2.3 Overdækning og vandafledning under udførelsen
2.4 Konstruktiv beskyttelse
2.5 Fugtsagkyndige

3 Forslagsfase – mange væsentlige beslutninger tages tidligt
3.1 Valg af materialer
3.2 Bygningsudformning
3.3 Risikobehæftede forhold mht. fugt
3.4 Eksempler

4 Projektering – Fugtkravene detaljeres
4.1 Projektering, udførelse og bygbarhed
4.2 Materialevalg
4.3 Udformning
4.4 Dokumentation af projektering
4.5 Eksempler

5 Udbud – hvad skal bygherre/rådgiver sørge for?
5.1 Indledning
5.2 Krav til fugtmålinger i udbudskontrolplanerne
5.3 Beredskab
5.4 Dokumentation
5.5
6 Udførelse – arbejdet på byggepladsen
6.1 Opstart og detailplanlægning af byggeplads
6.2 Materialer og bygningsdele
6.3 Planlagt udtørring
6.4 Projektændringer
6.5 Dokumentation af fugtforhold ved udførelse
6.6 Eksempler

7 Afhjælpning
7.1 Årsager til fugtskader
7.2 Eliminering af skadesårsagen
7.3 Udbedring
7.4 Kontrol og dokumentation af afhjælpning
7.5 Eksempler på afhjælpning

8 Aflevering – Hvad skal fugtdokumentationen indeholde?
8.1 Fugtforhold som mangel
8.2 Dokumentation ved afslutning af byggeriet
8.3 Eksempel

9 Et- og femårsgennemgang
9.1 Kontrolmåling

10 Litteratur
Generelle publikationer
Hjemmesider med byggefagligt indhold
Prøvningsmetoder

Appendiks A. Tabeller
Appendiks B. Præfikser
Appendiks C. Terminologi
Appendiks D. Symbolliste
Appendiks E. Indekser

Nyheder

Syn og skøn, 7. udgave
Syn og skøn
Af Erik Hørlyck
Pris: 750,00 kr.
Byhuset. Historie - bevaring - istandsættelse, 2. udgave
Byhuset. Historie - b...
Af Søren Vadstrup
Pris: 599,00 kr.
The Book of Colour Concepts
The Book of Colour Co...
Pris: 2.280,00 kr.
Find Formlen - Materialefysik for bygningsingeniører - Formelsamling, 2. udgave
Find Formlen - Materi...
Af Elliot Palle Kri...
Pris: 165,00 kr.
Rørcenter-anvisning 032: Sikring af bygninger mod rotter fra kloakken, 1. udgave
Rørcenter-anvisning 0...
Pris: 275,00 kr.
Stålkonstruktioner - Beregningseksempler efter Eurocode 3, 2. udgave
Stålkonstruktioner - ...
Af Thomas Hansen og...
Pris: 599,00 kr.
AB 18 for praktikere, 2. udgave
AB 18 for praktikere
Pris: 999,00 kr.
TRÆ 79: Trægulve, 1. udgave
TRÆ 79: Trægulve
Af Bjarne Lund Joha...
Pris: 995,00 kr.
Den bæredygtige projektleder, 1. udgave
Den bæredygtige proje...
Af Pernille Ingilds...
Pris: 329,00 kr.
Den bæredygtige Projektleder, 1. udgave
Den bæredygtige Proje...
Af Pernille Ingilds...
Pris: 249,00 kr.
Betonkonstruktioner - Beregningseksempler efter Eurocode 2, 1. udgave
Betonkonstruktioner -...
Af Henning H. Laust...
Pris: 649,00 kr.
Bygningsberegninger, 3. udgave
Bygningsberegninger
Af Svend Ole Hansen...
Pris: 529,00 .kr
Rabatpris: 476,10 kr.
SBI 278 Fugt i bygninger - Projektering og udførelse - SBI anvisning 278, 1. udgave
SBI 278 Fugt i bygnin...
Pris: 450,00 kr.
SBI 279 Fugt i bygninger - Bygningsdele - SBI anvisning 279, 1. udgave
SBI 279 Fugt i bygnin...
Pris: 500,00 kr.
SBI 277 Fugt i bygninger - Teori, beregning og undersøgelse - SBI anvisning 277, 1. udgave
SBI 277 Fugt i bygnin...
Pris: 450,00 kr.

Har du brug for en faktura?

Har du brug for en faktura udstedt til din arbejdsplads, kan du med fordel oprette en konto.

 

Det tager kun et øjeblik og kontoen er klar til brug med det samme. Du skal blot bruge firmaets CVR nummer.

 

 

SBI Anvisninger